domingo, 4 de novembro de 2012

Gabarito da prova de domingo

Confira os gabaritos das provas de domingo logo abaixo:
(As questões 91, 92, 93, 94 e 95 referem-se à língua estrangeira, inglês e espanhol, respectivamente).

Gabarito Enem 2012 Prova Amarela

919293949596979899100101102103104105
DDBDBAABDBAAAEBEBEEA
106107108109110111112113114115116117118119120
DADAABDDAEDECDA
121122123124125126127128129130131132133134135
BEACBDBADEDAACA
136137138139140141142143144145146147148149150
ADEDEABEEECCCBD
151152153154155156157158159160161162163164165
EDACBDCABCDEBDA
166167168169170171172173174175176177178179180
EEDBDDECDBCBEDB

Gabarito Enem 2012 Prova Azul

919293949596979899100101102103104105
AADDDABBBCAACAAABAAA
106107108109110111112113114115116117118119120
EBEDEABEDDCEBEE
121122123124125126127128129130131132133134135
ACBCDDBADEDADAD
136137138139140141142143144145146147148149150
DEBDDEDAADEDEAB
151152153154155156157158159160161162163164165
EAEEEECCCBCABAC
166167168169170171172173174175176177178179180
BDBEDBDBDDECDBC

Gabarito Enem 2012 Prova Rosa

919293949596979899100101102103104105
BADDBDABDBAABAACAEBA
106107108109110111112113114115116117118119120
AAEBEEDDCABEEDE
121122123124125126127128129130131132133134135
CDDBAACBADADDED
136137138139140141142143144145146147148149150
CCCBCABAEABEAEE
151152153154155156157158159160161162163164165
EEDEDAADEDBBDDE
166167168169170171172173174175176177178179180
BDECDBCBEDBDBDD

Gabarito Enem 2012 Prova Cinza

919293949596979899100101102103104105
AADDDABCBBAACAEBDDCE
106107108109110111112113114115116117118119120
BEEEDECDABEACBD
121122123124125126127128129130131132133134135
BAAAADEDAABACAD
136137138139140141142143144145146147148149150
EABEEECBDAEEDCC
151152153154155156157158159160161162163164165
CBDEBDECDBCAEEB
166167168169170171172173174175176177178179180
EDBDEDADBDDCABA

Nenhum comentário:

Postar um comentário